Pracovníci školky

Jarmila Motlíčková – vedoucí učitelka MŠ, učitelka I. třídy

Bc. Alena Březinová – učitelka II. třídy

Eva Šolková – učitelka II. třídy

Zuzana Rožnovjáková – asistent pedagoga ve II. třídě

Ing. Lenka Ošťádalová  – doprovod pro pobyt venku v I. třídě

Renata Jořenková – domovnice