Školné pro školní rok 2022/2023 činí

 

POLODENNÍ pobyt….150 Kč

CELODENNÍ pobyt….200 Kč

 

peníze posílejte na účet 174982729/0300 do 15. dne v měsíci. Jako variabilní symbol zvolte rodné číslo dítěte.

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí!