Školné pro školní rok 2023/2024 činí

 

POLODENNÍ pobyt….200 Kč

CELODENNÍ pobyt….200 Kč

 

peníze posílejte na účet 174982729/0300 do 15. dne v měsíci. Jako variabilní symbol zvolte rodné číslo dítěte.

Předškoláci  neplatí!