Charakteristika MŠ

Mateřská škola v Úsově se nachází na konci města směrem ke Klopině. Je umístěna v budově, která vznikla přístavbou k základní škole.

MŠ je jednopatrová, v přízemí se nachází školní kuchyň s jídelnou, v poschodí pak dvě třídy MŠ se šatnami a hygienickým zařízením. Předškolní zařízení obklopuje krásná školní zahrada s vybavením pro hry dětí venku. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „Rozvíjej se poupátko“ zpracovaného dle RVP pro MŠ.

Kromě uvedených specifik nezanedbáváme ani další složky výchovně-vzdělávací práce. S dětmi jedenkrát měsíčně navštěvujeme divadelní představení (v KD v Mohelnici nebo přímo u nás v MŠ, jednou za dva roky jedeme s dětmi na pohádku do divadla v Šumperku), předškoláčci se účastní kurzu plavání na krytém bazéně v Mohelnici, navštěvujeme knihovnu v Úsově.

Náš celoroční pobyt v MŠ se snažíme ještě více zpříjemnit a obohatit různými akcemi, které připravujeme pro děti, ale i pro jejich rodiče (drakiáda, dýňová slavnost, mikulášská nadílka, vánoční a májové besídky, sněhulákový den, čarodějnický den, karnevaly, fotografování dětí, výlety, návštěva dopravního hřiště v Mohelnici, zimní a letní sportovní olympiáda a spoustu dalších aktivit. Ve spolupráci s Radou rodičů organizujeme maškarní bál pro děti v úsovském KD.

 

Velmi dobrou máme spolupráci se ZŠ v Úsově, se sousedskou MŠ v Klopině, se sponzory, klinickou logopedkou a PPP v Mohelnici. . V naší výchovně-vzdělávací práci se řídíme Školním vzdělávacím programem „Rozvíjej se poupátko“, který vychází z úkolů Rámcově vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání. Filosofií naší MŠ je rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro celý jejich další život.

Do naší dvojtřídní MŠ chodí děti jak zaměstnaných rodičů, tak děti maminek na rodičovské dovolené nebo i nezaměstnaných. Jsme MŠ otevřená i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2021-2022 je v naší MŠ zapsáno 48 dětí (v I. třídě „sluníčka“ 24 a ve II. třídě „sovičky“ 24) a pracují s nimi 3 pedagogické pracovnice a dvě asistentky pedagoga.