Charakteristika MŠ

o nás

Mateřská škola v Úsově se nachází na konci města směrem ke Klopině. Je umístěna v budově, která vznikla přístavbou k základní škole.

MŠ je jednopatrová, v přízemí se nachází školní kuchyň s jídelnou, v poschodí pak dvě oddělení MŠ se šatnami a hygienickým zařízením. Předškolní zařízení obklopuje krásná školní zahrada s vybavením pro hry dětí venku. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „Rozvíjej se poupátko“ zpracovaného dle RVP pro MŠ.

Naše MŠ je již dlouhodobě ve své výchovně-vzdělávací práci zaměřená na výtvarné a pracovní činnosti s dětmi. V roce 1995 se stala celookresním vyhlašovatelem výtvarné soutěže „O úsovskou sovičku“ a můžeme říci, že všech 15 ročníků bylo velmi dobře připraveno. Od roku 2010 má „Úsovská sovička“ pouze interní charakter, tzn., že do soutěže kreslí pouze děti naší mateřské školy.

Kromě výtvarných a pracovních činností rozvíjíme u dětí jejich hudební schopnosti a vedeme je k aktivnímu zpěvnímu projevu. Důkazem toho je pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“, kterou na naší MŠ pořádáme pravidelně každý rok v březnu.

Kromě uvedených specifik nezanedbáváme ani další složky výchovně-vzdělávací práce. S dětmi jedenkrát měsíčně navštěvujeme divadelní představení (v KD v Mohelnici nebo přímo u nás v MŠ, jednou za dva roky jedeme s dětmi na pohádku do divadla v Šumperku), předškoláčci se účastní kurzu plavání na krytém bazéně v Mohelnici, navštěvujeme knihovnu v Úsově.

Náš celoroční pobyt v MŠ se snažíme ještě více zpříjemnit a obohatit různými akcemi, které připravujeme pro děti, ale i pro jejich rodiče (drakiáda, dýňová slavnost, mikulášská nadílka, vánoční a májové besídky, sněhulákový den, čarodějnický den, karnevaly, fotografování dětí, výlety, návštěva dopravního hřiště v Mohelnici, zimní a letní sportovní olympiáda a spoustu dalších aktivit. Ve spolupráci s Radou rodičů organizujeme maškarní bál pro děti v úsovském KD.

MŠ nabízí také každoročně zájmové kroužky pro děti:

  • „přípravka“ na školu
  • angličtina pro nejmenší

 

Velmi dobrou máme spolupráci se ZŠ v Úsově, se sousedskou MŠ v Klopině, se sponzory, klinickou logopedkou a PPP v Mohelnici. Třikrát ročně vydáváme zpravodaj o dění v naší mateřince. V naší výchovně-vzdělávací práci se řídíme Školním vzdělávacím programem „Rozvíjej se poupátko“, který vychází z úkolů Rámcově vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání. Filosofií naší MŠ je rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro celý jejich další život.

Do naší dvojtřídní MŠ chodí děti jak zaměstnaných rodičů, tak děti maminek na rodičovské dovolené nebo i nezaměstnaných. Jsme MŠ otevřená i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2018-2019 je v naší MŠ zapsáno 42 dětí (v I. třídě 16 a ve II. 26) a pracují s nimi 4 pedagogické pracovnice včetně asistentky pedagoga.