Důležité doporučení

  • Vodit dítě do MŠ zdravé
  • Předávat děti osobně pedagogickým pracovníkům s informací o zdravotním stavu
  • Oznámit výskyt infekčního onemocnění dítěte
  • Dodržovat a nepřekračovat provozní dobu MŠ (6.00 – 16.00 dohodin)
  • Sledovat všechny informace (šatna dětí,vstupní chodba)
  • Dbát na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období (pláštěnka,šála,rukavice,čepice,v letním období pokrývka hlavy..)