Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:  

  1. Trvalý pobyt dítěte:
  • děti s trvalým pobytem v Úsově, případně s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy (Bezděkov, Police)  50 BODŮ
  • trvalý pobyt v jiné obci                      0 BODŮ
  1. Věk dítěte:
  • děti, kteří dosáhnou 5 let věku do 31. 8. příslušného kalendářního roku a děti s odloženou školní docházkou            40 BODŮ
  • děti, kteří dosáhnou 4 let věku do 31. 8. příslušného kalendářního roku                                                                               30 BODŮ
  • děti, kteří dosáhnou 3 let věku do 31. 8. příslušného kalendářního roku                                                                               20 BODŮ

 

  1. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ  1 BOD

 

Případě shodnosti bodů budeme přihlížet k datu narození dítěte (od nestaršího).