Seznam uchazečů, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024