Fotografování v MŠ

Dne 27.10.2022 proběhne v naší školce fotografování  dětí, tentokrát se zimní tématikou. Bližší informace na nástěnkách a u paní učitelek.