Říjen

 

 

4.10.  Návštěva městské knihovny  I. třída

6.10.  Návštěva městské knihovny  II. třída

 

13. 10.  Podzimní drakiáda – pouštění draků, posezení u ohníčku a pečení brambor

 

19.10.  Zahájení celoročního projektu “ Z pohádky do pohádky“

 

26.10.  Divadelní představení “ Když se čerti ženili aneb Kašpárkovy žerty s čerty“